ČAROVNÁ ZIMA 2018

s Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia & PRIWIDYA PROJECT

Tématické kreatívno - umelecké podujatia

v priestoroch umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

JANUÁR, FEBRUÁR, MAREC 2018

NEDEĽA 7.1.2018 od 16.00 h v Ateliéri umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia - ul. Košovská cesta 24 v Prievidzi

MANDALA PRE ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2018 - výtvarno relaxačné chvíľky s lektorkou výtvarno - kreatívnej tvorby s Teréziou Vaňovou a muzikoterapeutkou Gabrielou Mikulášovou

 • zo série tématických výtvarno - kreatívnych podujatí ČAROVNÁ ZIMA 2018 s Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia & PRIWIDYA PROJECT

 • tvorba mandaly na pritiahnutie hojnosti, úspechu, lásky, zdravia a šťastia v roku 2018

 • na špeciálny ľtruktúrovaný papier perokresbou na atramentový podklad, bodkovacou metódou metalickými a foforovými farbami s dozdobením tekutými perlami a kameňmi

 • prednáška k téme

 • interaktívna muzikoterapia ZVUKOVÁ HARMONIZÁCIA s muzikoterapeutkou Gabrielou Mikulášovou zvukovo - vibračnými ladičkami v liečivých frekvenciách

 • 240 minút

 • pitný režim

 • poplatok: 16,00 eur

Nedeľa 14.1.2018 od 16.00 h v Ateliéri umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia - ul. Košovská cesta 24 v Prievidzi

"V ŠTÝLE RETRO" kreatívna dielňa s lektorkou ručných prác a majsterkou odevnej tvorby s Monikou Gettovou

 • zo série tématických výtvarno - kreatívnych podujatí ČAROVNÁ ZIMA 2018 s Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia & PRIWIDYA PROJECT

 • tvorba dekoračných predmetov v štýle "retro" v zmysle RECYKLÁCIE

 • zdobenie krabičiek, sklenených dóz vrecovinou, jutou vo farbe rôznych odtieňov, špagátom, stuhami a korálkami

 • výroba kvetov z vrecoviny a juty

 • prednáška k téme

 • 240 minút

 • pitný režim

 • poplatok: 10,00 eur

SOBOTA 20.1.2018 od 16.00 v Ateliéri umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia - ul. Košovská cesta 24 v Prievidzi

VEDUTA - POHĽAD DO MESTA výtvarný kurz s profesionálnou výtvarníčkou a pedagogičkou Mgr. Luciou Vrtelovou a s profesionálnym výtvarníkom a statikom Ing. Ľubomírom Abaffym

 • zo série tématických výtvarno - kreatívnych podujatí ČAROVNÁ ZIMA 2018 s Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia & PRIWIDYA PROJECT

 • ZIMA V MESTE - olejomaľba špachtľami v štýle výtvarných techník známeho bielorusko - izraelského výtvarníka LEONIDA AFREMOVA s lektoringom Mgr. Lucie Vrtelovej

 • technika náčrtu, výstavby obrazu, prekrývania farebných vrstiev, aplikácia netradičných výtvarných techník a korekcie

 • GEOMETRICKÁ DVOJBODOVÁ PERSPEKTÍVA - prednáška v zmysle témy v podaní Ing. Ľubomíra Abaffyho

 • na plátno na drevotrieske 30 x 40 podľa obrázkovej predlohy

 • 240 minút

 • pitný režim

 • poplatok: 20,00 eur

NEDEĽA 28.1.2018 od 16.00 v Ateliéri umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia - ul. Košovská cesta 24 v Prievidzi

ZIMNÁ ROMANCA - ZÁTIŠIE výtvarný kurz s profesionálnou výtvarníčkou a pedagogičkou Mgr. Veronikou Lachkou

 • zo série tématických výtvarno - kreatívnych podujatí ČAROVNÁ ZIMA 2018 s Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia & PRIWIDYA PROJECT

 • klasická maľba interiérového zátišia akrylovými farbami na profesionálne výtvarné plátno 30 x 30 podľa obrázkovej predlohy

 • technika náčrtu, výstavby obrazu, prekrývania farebných vrstiev a korekcie

 • prednáška k téme

 • 180 minút

 • pitný režim

 • poplatok: 16,00 eur

Štvrtok 8.3.2018 od 16,30 h v Ateliéri umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia - ul. Košovská cesta 24 v Prievidzi

KANZASHI ROSE kreatívna dielňa s lektorkou výtvarno - kreatívnej tvorby s Teréziou Vaňovou

 • zo série tématických výtvarno - kreatívnych podujatí ČAROVNÁ ZIMA 2018 s Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia & PRIWIDYA PROJECT

 • tvorba ružičiek zo stúh technikou kanzashi v rôznych veľkostiach, ktoré sa zakomponujú do interiérovej dekorácie v duchu RECYKLÁCIE

 • v kombinácii s dozdobením prírodnými materiálmi

 • prednáška k téme

 • 180 minút

 • pitný režim

 • poplatok: 11,00 eur

Sobota 10.3.2018 od 16.00 v Ateliéri umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia - ul. Košovská cesta 24 v Prievidzi

OHEŇ V KOZUBE - OLEJOMAĽBA výtvarný kurz s profesionálnou výtvarníčkou a pedagogičkou Mgr. Veronikou Lachkou

 • zo série tématických výtvarno - kreatívnych podujatí ČAROVNÁ ZIMA 2018 s Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia & PRIWIDYA PROJECT

 • klasická maľba interiérového zátišia akrylovými farbami na profesionálne výtvarné plátno 30 x 30 podľa obrázkovej predlohy

 • technika náčrtu, výstavby obrazu, prekrývania farebných vrstiev a korekcie

 • prednáška k téme

 • 180 minút

 • pitný režim

 • poplatok: 17,00 eur

Nedeľa 18.3.2017 od 16,00 h v Ateliéri umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia - ul. Košovská cesta 24 v Prievidzi

ENERGIE V OBRAZE - výtvarno - relaxačné podujatie s profesionálnou výtvarníčkou a pedagogičkou Mgr. Luciou Vrtelovou a s lektorkou výtvarno - kreatívnej tvorby Teréziou Vaňovou

 • intuitívna maľba energetického obrazu akrylovými farbami v kombinácii s metalickými a fosforovými farbami, so zakomponovaním netradičných výtvarných techník s použitím energetickými kameňmi a tekutých perál vo finálnej úprave s profesionálnou výtvarníčkou a pedagogičkou Mgr. Luciou Vrtelovou

 • na šepsované plátno na drevotrieske 30 x 40 s pomocou obrázkovej predlohy

 • POZITÍVNE ENERGIE V SYMBOLOCH, VO FARBÁCH A V KAMEŇOCH - prednáška v podaní lektorky výtvarno - kreatívnej tvorby Terézie Vaňovej

 • 240 minút

 • pitný režim

 • poplatok: 20,00 eur

Séria UMELECKÝCH VÝTVARNO - KREATÍVNYCH PODUJATÍ s Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia & PRIWIDYA PROJECT je určená pre všetkých záujemcov výtvarného a kreatívneho umenia s cieľom naučiť sa nové výtvarno - kreatívne techniky, relaxovať počas tvorivosti a zažiť umenie v príjemnom prostredí tvorivého ateliéru.

Podujatie je v autorskej réžii Gabriely Mikulášovej.

Základný materiál je v cene kurzov, ostatné pomôcky zapožičiame.

Hotové diela ostávajú účastníkom kurzu.

Zmena programu vyhradená.


Počet miest obmedzený, záväznú účasť nahlásiť a poplatok uhradiť najneskôr 4 dni pred každým výtvarno - kreatívnym dňom.

Účasť nutné nahlásiť na mailovú adresu umenie.zabava@gmail.com.

Poplatok uhradiť vkladom, alebo prevodom na účet číslo SK27 0200 0000 0028 8589 1857 vo VÚB Banke. Poplatok je nenávratný.

Pravidelní účastníci našich kurzov poplatok hradia na mieste v hotovosti.

Nahlásení účastníci do Klubu kreatívnych ľudí hradia poplatok v hotovosti na mieste v deň konania podujatia.

Viac info: mikulasova.gabriela@gmail.com, 0918 889 320 ( pondelok - piatok od 12,00 h do 19,00 h )

Informácie pre nahlásených účastníkov kurzu:

V prípade, že sa nemôžete zúčastniť kurzu, na ktorý ste sa prihlásili, žiadame Vás, svoju neúčasť telefonicky - 0918 889 320 ( nie sms ) oznámiť najneskôr 4 hodiny pred začiatkom kurzu. V prípade, že svoju neúčasť neohlásite, nebudeme Vašu žiadosť o účasť na našich ďalších kurzoch a aktivitách registrovať.

Minimálny počet účastníkov na naše aktivity od 3 - 5 ľudí, podľa druhu podujatia. Vyhradzujeme si právo pri malom počte záujemcov podujatie odložiť na iný termín, alebo zrušiť. Informáciu o preložení podujatia na iný termín, alebo o zrušení podujatia oznámime deň pred uskutočnením podujatia mailovou komunikáciou, najneskôr však 3 hodiny pred začiatkom podujatia - telefonicky.

Organizátor podujatia:

Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia - umelecká agentúra

https://umenie-zabava-relax.eu

PRIWIDYA PROJECT - prievidzský umelecký projekt

https://pd.wbl.sk

Gabriela Mikulášová, Juraj Mikuláš

https://muzikoterapeut.webnode.sk

Partneri:

Terézia Vaňová, Monika Gettová, Mgr. Lucia Vrtelová, Anna Gurtlerová DiS. Art, Vladimír Kittel, Mgr. Veronika Lachká, Ing. Ľubomír Abaffy

Krajčírstvo Dana Hojčová Prievidza, ZŠ Malonecpalská Prievidza

Reklamní partneri:

codnes.sk.

triskele.sk

kamdomesta.sk

ajdnes.sk

Ďalšie info:

https://umenie-zabava-relax.eu

https://vytvarne-kreativne-kurzy.webnode.sk