ŠKOLA VÝTVARNÝCH TECHNÍK 

výtvarné kurzy pre začiatočníkov a mierne pokročilých

s Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia & PRIWIDYA PROJECT

v Ateliéri umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia

ul. Košovská cesta 24 v Prievidzi

TIEŇOVANIE VO VÝTVARNOM UMENÍ

s profesionálnou výtvarníčkou a pedagogičkou Mgr. Luciou Vrtelovou

PORTRÉTY A ICH DETAILY V KRESBE

s profesionálnou výtvarníčkou a pedagogičkou Annou Gurtlerovou, DiS. Art

Nedeľa 1.10.2017 od 16.00 h v Ateliéri umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia - ul. Košovská cesta 24 v Prievidzi

TIEŇOVANIE ŠRAFOVANÍM V KRESBE s profesionálnou výtvarníčkou a pedagogičkou Mgr. Luciou Vrtelovou

 • zo série výtvarných kurzov ŠKOLA VÝTVARNÝCH TECHNÍK 2017/2018

 • kresba textílie v jednoduchom ZÁTIŠÍ

 • na výkres A4 podľa obrázkovej predlohy

 • prednáška k téme

 • 180 minút

 • pitný režim

 • poplatok: 10,00 eur

Sobota 21.10.2017 od 16.00 h v Ateliéri umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia - ul. Košovská cesta 24 v Prievidzi

PORTRÉT A OČI V KRESBE s profesionálnou výtvarníčkou a pedagogičkou Annou Gurtlerovou, DiS. Art

 • zo série výtvarných kurzov ŠKOLA VÝTVARNÝCH TECHNÍK 2017/2018

 • kresba portrétu spredu so zameraním sa na oči rôznych tvarov z rôznych perspektív

 • na výkres A4 podľa obrázkovej predlohy

 • prednáška k téme

 • 180 minút

 • pitný režim

 • poplatok: 10,00 eur

Nedeľa 5 .11.2017 od 16.00 h v Ateliéri umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia - ul. Košovská cesta 24 v Prievidzi

TIEŇOVANIE KOMBINOVANÉ S ROZTIERANÍM V KRESBE s profesionálnou výtvarníčkou a pedagogičkou Mgr. Luciou Vrtelovou

 • zo série výtvarných kurzov ŠKOLA VÝTVARNÝCH TECHNÍK 2017/2018

 • kresba textílie v jednoduchom ZÁTIŠÍ

 • na výkres A4 podľa reálnej predlohy

 • prednáška k téme

 • 180 minút

 • pitný režim

 • poplatok: 10,00 eur

Piatok 17.11.2017 od 16.00 h v Ateliéri umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia - ul. Košovská cesta 24 v Prievidzi

PORTRÉT A NOS V KRESBE s profesionálnou výtvarníčkou a pedagogičkou Annou Gurtlerovou, DiS. Art

 • kresba portrétu spredu so zameraním sa na nos rôznych tvarov z rôznych perspektív

 • na výkres A4 podľa obrázkovej predlohy

 • prednáška k téme

 • 180 minút

 • pitný režim

 • poplatok: 10,00 eur

Sobota 2.12.2017 od 16.00 h v Ateliéri umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia - ul. Košovská cesta 24 v Prievidzi

TIEŇOVANIE BODKOVANÍM A ČIARKOVANÍM V KRESBE s profesionálnou výtvarníčkou a pedagogičkou Mgr. Luciou Vrtelovou

 • zo série výtvarných kurzov ŠKOLA VÝTVARNÝCH TECHNÍK 2017/2019

 • kresba úžitkového predmetu - KARAFA

 • na výkres A4 podľa obrázkovej predlohy

 • prednáška k téme

 • 180 minút

 • pitný režim

 • poplatok: 10,00 eur

Streda 3.1.2018 od 16.00 h v Ateliéri umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia - ul. Košovská cesta 24 v Prievidzi

PORTRÉT A UŠI V KRESBE s profesionálnou výtvarníčkou a pedagogičkou Annou Gurtlerovou, DiS. Art a profesionálnym výtvarníkom Vladimírom Kittelom

 • zo série výtvarných kurzov ŠKOLA VÝTVARNÝCH TECHNÍK 2017/2019

 • kresba portrétu zboku so zameraním sa na uši rôznych tvarov z rôznych perspektív

 • na výkres A4 podľa obrázkovej predlohy

 • prednáška k téme

 • 180 minút

 • pitný režim

 • poplatok: 11,00 eur

Piatok 5.1.2018 od 16.00 h v Ateliéri umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia - ul. Košovská cesta 24 v Prievidzi

TIEŇOVANIE ŠRAFOVANÍM v KOLOROVANEJ KRESBE s profesionálnou výtvarníčkou a pedagogičkou Mgr. Luciou Vrtelovou

 • zo série výtvarných kurzov ŠKOLA VÝTVARNÝCH TECHNÍK 2017/2019

 • kresba dekoračných predmetov - VIANOČNÉ OZDOBY

 • na výkres A4 podľa reálnej predlohy

 • prednáška k téme

 • 180 minút

 • pitný režim

 • poplatok: 11,00 eur

Sobota 10.2.2018 od 16.00 h v Ateliéri umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia - ul. Košovská cesta 24 v Prievidzi

TIEŇOVANIE KOMBINOVANÉ S ROZTIERANÍM V KRESBE BIELOU TUHOU & MAĽBOU FOSFOROVÝMI FARBAMI s profesionálnou výtvarníčkou a pedagogičkou Mgr. Luciou Vrtelovou

 • zo série výtvarných kurzov ŠKOLA VÝTVARNÝCH TECHNÍK 2017/2018

 • TÉMA: VLK - kresba bielou tuhou & maľba fosforovými farbami s dotvorením metalickými akrylovými farbami

 • na čierny kartón papier A3 podľa obrázkovej predlohy

 • prednáška k téme

 • 180 minút

 • pitný režim

 • poplatok: 14,00 eur

Utorok 25.2.2018 od 16.00 h v Ateliéri umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia - ul. Košovská cesta 24 v Prievidzi

PORTRÉT A PERY V KRESBE & MAĽBE AKVARELOM s profesionálnou výtvarníčkou a pedagogičkou Annou Gurtlerovou, DiS. Art a profesionálnym výtvarníkom Vladimírom Kittelom

 • zo série výtvarných kurzov ŠKOLA VÝTVARNÝCH TECHNÍK 2017/2018

 • výučba kresby detailu z portrétu v kresbe so zameraním sa na pery rôznych tvarov z rôznych perspektív

 • kresba & maľba portrétu spredu akvarelovou technikou

 • na špeciálny štruktúrovaný papier A4 podľa obrázkovej predlohy

 • prednáška k téme

 • 180 minút

 • pitný režim

 • poplatok: 14,00 eur

Nedeľa 4.3.2018 od 16.00 h v Ateliéri umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia - ul. Košovská cesta 24 v Prievidzi

TIEŇOVANIE ŠRAFOVANÍM, BODKOVANÍM A ČIARKOVANÍM V KOMBINÁCII S ROZTIERANÍM V KRESBE & MAĽBE AKVARELOVÝMI PASTELKAMI s profesionálnou výtvarníčkou a pedagogičkou Mgr. Luciou Vrtelovou

 • zo série výtvarných kurzov ŠKOLA VÝTVARNÝCH TECHNÍK 2017/2018

 • TÉMA: textília a dekoračného predmetu v ZÁTIŠÍ v kresbe & maľbe akvarelovými pastelkami

 • na špeciálny štruktúrovaný papier A4 podľa reálnej predlohy

 • prednáška k téme

 • 180 minút

 • pitný režim

 • poplatok: 13,00 eur

Utorok 3.4.2018 od 16.00 h v Ateliéri umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia - ul. Košovská cesta 24 v Prievidzi

TIEŇOVANIE ROZTIERANÍM V KRESBE & MAĽBE MASTNÝM ROZMÝVATEĽNÝM PASTELOM s profesionálnou výtvarníčkou a pedagogičkou Mgr. Luciou Vrtelovou

 • zo série výtvarných kurzov ŠKOLA VÝTVARNÝCH TECHNÍK 2017/2018

 • TÉMA: KRAJINOMAĽBA v kresbe & maľbe mastným rozmývateľným pastelom s dotvorením akrylovými farbami

 • na plátno-papier A3 podľa obrázkovej predlohy

 • prednáška k téme

 • 210 minút

 • pitný režim

 • poplatok: 14,00 eur

Nedeľa 22.4.2018 od 16.00 h v Ateliéri umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia - ul. Košovská cesta 24 v Prievidzi

PORTRÉT A BRADA & LÍCA V KRESBE BIELOU TUHOU NA TMAVÝ PODKLAD s profesionálnou výtvarníčkou a pedagogičkou Annou Gurtlerovou, DiS. Art a profesionálnym výtvarníkom Vladimírom Kittelom

 • zo série výtvarných kurzov ŠKOLA VÝTVARNÝCH TECHNÍK 2017/2018

 • výučba kresby detailu z portrétu v kresbe so zameraním sa na bradu a líca rôznych tvarov z rôznych perspektív

 • kresba portrétu spredu bielou tuhou a bielou gélovou tuhou

 • na čierny kartón-papier A3 podľa obrázkovej predlohy

 • prednáška k téme

 • 180 minút

 • pitný režim

 • poplatok: 14,00 eur

Nedeľa 6.5.2018 od 16.00 h v Ateliéri umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia - ul. Košovská cesta 24 v Prievidzi

TIEŇOVANIE ŠRAFOVANÍM, BODKOVANÍM A ČIARKOVANÍM V PEROKRESBE TUŠOM s profesionálnou výtvarníčkou a pedagogičkou Mgr. Luciou Vrtelovou

 • zo série výtvarných kurzov ŠKOLA VÝTVARNÝCH TECHNÍK 2017/2018

 • TÉMA: OVOCIE V ZÁTIŠÍ v perokresba tušom s dotvorením akvarelovými pastelkami v maľbe

 • na špeciálny jemný papier A3 podľa obrázkovej predlohy

 • prednáška k téme

 • 210 minút

 • pitný režim

 • poplatok: 14,00 eur

Nedeľa 27.5.2018 od 16.00 h v Ateliéri umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia - ul. Košovská cesta 24 v Prievidzi

PORTRÉT - OLEJOMAĽBA výtvarný kurz s profesionálnou výtvarníčkou a pedagogičkou Annou Gurtlerovou, DiS. Art a profesionálnym výtvarníkom Vladimírom Kittelom

 • zo série výtvarných kurzov ŠKOLA VÝTVARNÝCH TECHNÍK 2017/2018

 • TÉMA: PORTRÉT - klasická olejomaľba na profesionálne maliarské plátno 25 x 30

 • technika náčrtu, výstavby obrazu, prekrývania farebných vrstiev, výučba techniky v téme a korekcie

 • výtvarný kurz pre zašiatočníkov aj pokorčilých

 • prednáška k technike

 • 180 minút

 • pitný režim

 • poplatok: 16,00 eur

Nedeľa 3.6.2018 od 16.00 h v Ateliéri umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia - ul. Košovská cesta 24 v Prievidzi

TIEŇOVANIE V MAĽBE AKRYLOVÝMI FARBAMI výtvarný kurz s profesionálnou výtvarníčkou a pedagogičkou Mgr. Luciou Vrtelovou

 • zo série výtvarných kurzov ŠKOLA VÝTVARNÝCH TECHNÍK 2017/2018

 • TÉMA: KONE - klasická akrylová maľba

 • na profesionálne maliarske plátno na ráme 30 x 40 podľa reálnej predlohy

 • technika náčrtu, výstavby obrazu, prekrývania farebných vrstiev, výučba techniky v téme a korekcie

 • výtvarný kurz pre začiatočníkov aj pokročilých

 • prednáška k téme

 • 210 minút

 • pitný režim

 • poplatok: 17,00 eur

Nedeľa 24.6.2018 od 16.00 h v Ateliéri umeleckej agentúry Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia - ul. Košovská cesta 24 v Prievidzi

PORTRÉT V KLASICKEJ AKRYLOVEJ MAĽBE výtvarný kurz s profesionálnou výtvarníčkou a pedagogičkou Annou Gurtlerovou, DiS. Art a profesionálnym výtvarníkom Vladimírom Kittelom

 • zo série výtvarných kurzov ŠKOLA VÝTVARNÝCH TECHNÍK 2017/2018

 • TÉMA: PORTRÉT - klasická akrylová maľba

 • na profesionálne maliarské plátno 30 x 30

 • echnika náčrtu, výstavby obrazu, prekrývania farebných vrstiev, výučba techniky v téme a korekcie

 • výtvarný kurz pre začiatočníkov aj pokročilých

 • prednáška k technike

 • 180 minút

 • pitný režim

 • poplatok: 16,00 eur

Séria výtvarných kurzov ŠKOLA VÝTVARNÝCH TECHNÍK 2017/2018

s Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia & PRIWIDYA PROJECT je určená pre začiatočníkov a mierne pokročilých a cieľom týchto podujatí je naučiť sa nové výtvarne techniky, ktoré výtvarníci zúžitkujú v ďalšej výtvarnej tvorbe.

Podujatie je v autorskej réžii Gabriely Mikulášovej.

Základný materiál je v cene kurzov, ostatné pomôcky zapožičiame.

Hotové diela ostávajú účastníkom kurzu.

Zmena programu vyhradená.

Počet miest obmedzený, záväznú účasť nahlásiť a poplatok uhradiť najneskôr 4 dni pred každým výtvarno - kreatívnym dňom.

Účasť nutné nahlásiť na mailovú adresu umenie.zabava@gmail.com

Poplatok uhradiť vkladom, alebo prevodom na účet číslo SK27 0200 0000 0028 8589 1857 vo VÚB Banke. Poplatok je nenávratný v prípade, že sa účastník kurzu nezúčastní z akýchkoľvek dôvodov. Pokiaľ sa kurz zruší z dôvodu nízkej nahlásenej účasti, poplatok sa prihlásenému účastníkovi vráti späť.

Pravidelní účastníci našich kurzov majú možnosť sa nahlásiť dva dni pred uskutočnením akcie a poplatok hradia na mieste v hotovosti.

Nahlásení účastníci do Klubu kreatívnych ľudí hradia poplatok v hotovosti na mieste v deň konania podujatia.

Viac info: mikulasova.gabriela@gmail.com, 0918 889 320 ( pondelok - piatok od 12,00 h do 19,00 h )

 V prípade, že sa nemôžete zúčastniť kurzu, na ktorý ste sa prihlásili, žiadame Vás, svoju neúčasť telefonicky - 0918 889 320 ( nie sms ) oznámiť najneskôr 4 hodiny pred začiatkom kurzu. V prípade, že svoju neúčasť neohlásite, nebudeme Vašu žiadosť o účasť na našich ďalších kurzoch a aktivitách registrovať.

Minimálny počet účastníkov na naše aktivity od 3 - 5 ľudí, podľa druhu podujatia. Vyhradzujeme si právo pri malom počte záujemcov podujatie odložiť na iný termín, alebo zrušiť. Informáciu o preložení podujatia na iný termín, alebo o zrušení podujatia oznámime deň pred uskutočnením podujatia mailovou komunikáciou, najneskôr však 3 hodiny pred začiatkom podujatia - telefonicky.

Organizátor podujatia:

Musicum Ad Libitum Prievidza Slovakia - umelecká agentúra

https://umenie-zabava-relax.eu

PRIWIDYA PROJECT - prievidzský umelecký projekt

https://pd.wbl.sk

Gabriela Mikulášová

https://muzikoterapeut.webnode.sk

https://vytvarne-kreativne-kurzy.webnode.sk